Numerológia

 • A DELPHOI JÓSDA felirata: GNOTHI SEAUTON! Ismerd meg önmagad!

  A delphoicatól jóslást kértek az emberek a jövendőjükre, a sorsukra voltak kíváncsiak. A jós ezt felelte: "Ismerd meg önmagad és tudni fogod sorsodat, mert a sorsod te vagy. Nem külső erők uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, és jellemed, személyiséged alakítja, formálja a jövődet. Változtass magadon és változni fog a sorsod is. Fogadd el magadat és el tudod fogadni majd a sorsodat is." Az önismeret feladata egy egész életre szól, hiszen változni mindannyian képesek vagyunk.

  numerologiaHa a vállalt feladatainkat nem oldottuk meg, akkor azok egyre erősebb hatást keltve térnek vissza az életünkbe. Hogyan válhatunk tudatosabbá, és melyek azok az erők, melyek segítségével formálhatjuk jellemünket, sorsunkat? A megismerésben segít a Tarot-numerológia tudománya. A számmisztika tudománya szerint számok nemcsak mennyiségi, hanem minőségi mutatóval is rendelkeznek. A születési dátumunkban, megjelenő számok, és azok numerológiai összege alapján ezek a minőségek befolyással vannak sorsutunkra, képességeinkre, személyiségünkre, és külső körülményeinkre is. A tarot-kártya nagy arkánumai képekben közvetítik a számok jelentéstartalmát. Tehát olyan, mintha azt mondanánk, hogy születésünkkor már bizonyos kártyalapok le vannak osztva, és ez megmutatja azt a lehetőséget akivé válhatunk életünk során. Ebben a mintázatban benne vannak a sorsfordulóinkra adható legjobb válaszaink, valamint életünk hosszabb és rövidebb ciklusai.


  Kérdések, amire választ kaphatsz:

  Milyen törvények befolyásolják a gondolkodásomat, az érzelmeimet és a cselekedeteimet?
  Milyen tanító és támogató hatásokat kapok életem során?
  Milyen utat járok be életem során és hogyan tölthetem az életemet összhangban a lelkemmel?
  Milyen különleges képességekkel és tulajdonságokkal rendelkezem?
  Milyen a valódi viszonyom a szerelmi életemhez?
  Mi az, ami valóban lelkesedéssel és életörömmel tölt el?
  Milyen a valódi viszonyom a családommal és a barátaimmal?
  Milyen területen és miképpen áramlik hozzám a pénz?
  Mi az, amit mindenképpen meg kell tanulnom életem során?
  Milyen területen kapom a legtöbb lehetőséget az életemben?


  Mikor érdemes kérdezni?

  Döntéshelyzetben, sorsfordulóknál.
  Komoly változások előtt: utazás, költözés, munkahely változtatás.
  Névváltozás, névválasztás esetén.
  Fontos dátumok kiválasztásánál, (pl.:házasságkötés).
  Tanulmányok kiválasztása, vagy megkezdése előtt, a képességek feltérképezése.
  Párkapcsolati elemzés, ha szeretnéd tudni, hogyan illetek össze.
  Év elején, ha szeretnéd tudni, milyen lesz az éved.


  Életszám kiszámítása

  A születési dátum számjegyeit egyjegyűre redukálva olyan számot kapunk, mely útmutatóul szolgál az életben vállalt feladat teljesítéséhez, csakúgy, mint az asztrológia zodiákus jegyei. A módszer lényege a teozófiai számösszeadás, ami egészen addig adja össze a számjegyeket, ameddig az egyjegyű számot eredményez.
  1980. 11. 20 - 1+9+8+0+1+1+2+0 = 22 - 2+2 =4
  Az ilyen módon a születési dátumból kapott szám 1 és 9 között lehet.


  A tarot lapjai, és a számok


  1. Mágus (és a Kis Arkánum Ász lapjai)tarot
  2. Főpapnő (és a Kis Arkánum 2-es lapjai)
  3. Uralkodónő (és a Kis Arkánum 3-as lapjai)
  4. Uralkodó (és a Kis Arkánum 4-es lapjai)
  5. Főpap (és a Kis Arkánum 5-ös lapjai)
  6. Szeretők (és a Kis Arkánum 6-os lapjai)
  7. Diadalszekér (és a Kis Arkánum 7-es lapjai)
  6. Igazságosság (és a Kis Arkánum 8-as lapjai)
  9. Remete (és a Kis Arkánum 9-es lapjai


  Számok jelentései az elemzés során

  1. Kezdet, elindulás, cselekvőerő, feltaláló ötletek, vezetés, nyitottság, önállóság, győzelem, akaraterő, elszántság, bátorság.
  Árnyék: uralom, akaratosság, erőszakosság, önfejűség, dicsekvés.

  2. Együttműködés, társulás, mások szükségleteinek figyelembe vétele, türelem, intuíció, együttműködő, spirituális hatásokra nyitott, diplomatikus.
  Árnyék: félénkség, depresszió, szégyenlősség, feszélyezettség, elveszik a részletekben.

  3. Kommunikatív személyiség, önkifejezés, vidámság, boldogság, önbizalom, optimizmus, kreativitás, művészi érzék, életszeretet.
  Árnyék: túlzások, kételyek, érzelmi manipuláció, hullámzó kedélyállapot, befejezetlen tervek.

  4. Stabilitás, rend, gyakorlatiasság, szervezőkészség, szilárd alapok, törvénytisztelet, felelősség, stabil értékrend, jó vezetői képesség.
  Árnyék: merevség, rugalmatlanság, tekintélyelvűség, makacs merev vélemények, vitatkozás.

  5. Újdonságok, változások, tanulás és tanítás, szabadság, kíváncsiság, jó kommunikációs készség, széles látókör, sok mindenben tehetséges, felfedező, gyors gondolkodás, folyton változó, leleményes, szabadságszeretet.
  Árnyék: nyughatatlanság, türelmetlenség, elsieti a döntéseit, fanatizmus.

  6. Harmónia, egyensúly, együttérzés, családközpontú, művészi érzék, egészség, segítőkészség, lojalitás.
  Árnyék: makacsság, önfejűség, uralkodik a családon, megvesztegethető.

  7. Kutatás, intelligencia, mély lelki élet, spiritualitás, kedveli az egyedüllétet, maximalista.
  Árnyék: gyanakvás, elzárkózás, rugalmatlanság, elszigetelt, túl visszafogott.

  8. Célok, siker, anyagiak, tekintély, határozottság, politikusi tehetség, jól bánik a hatalommal, józan az ítélőképessége.
  Árnyák: anyagiasság, stresszes életvitel, türelmetlen, elnyomó, munkamániás, túl ambiciózus, nem emberbarát.

  9. Önzetlenség, feltétel nélküli szeretet, szolgálat, önismeret, művészi érzék, önzetlen.
  Árnyék: túl sok minden érdekli, hullámzó kedély, birtoklás, öntömjénező, mártirkodó.


  Keress meg bennünket írásban, vagy telefonon!